TECHCOLLEGE (5) – Elevafleveringer

Hvornår bruges Panopto til elevafleveringer? Se afsnit 5 i interviewserien om, hvordan TECHCOLLEGE anvender Panopto.

“Der hvor vi tænker, det her er kritisk, at eleven kan det – så laver vi det til en videoaflevering, så vi kan vurdere, om eleven rent faktisk kan det her,” fortæller underviser på Mediegrafikeruddannelsen Thomas B. Kristensen.

“Det er der, hvor vi synes, det er et rigtig stærkt værktøj. Her kan vi forsvare, at det er i orden at lave en aflevering [via video] i Panopto,” siger IT Pædagogisk Konsulent Palle Nielsen og henviser til at alt ift. GDPR er på plads, når man bruger netop Panopto.

TECHCOLLEGE er en af Danmarks største erhvervsskoler med mere end 30 forskellige uddannelser. De udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser til unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Derudover tilbyder de en række EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom de står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Dertil har de også efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.