Videoløsninger

Velkommen til siden, der giver dig overblikket for kategorien Videoløsninger. Måske kender du allerede alt til disse løsninger og platforme, eller måske er du helt grøn og har brug for at starte med en definition. Uanset niveau er vi her for at hjælpe og guide. I de næste to blokke kommer du nemt og hurtigt til vores forskellige underkategorier for videoplatforme. Under disse to blokke finder du blandt andet årsager til, at videoløsninger bliver mere og mere populært. Rigtig god fornøjelse med læsningen.

Hvad er en interaktiv videoplatform?

– Hihaho

Hihaho ressourcer

I videoen prøver du på hihahos interface, hvordan en interaktiv video virker.

Videoløsninger i dag

Anvendelse af video vinder mere og mere indpas i forbindelse med undervisning af studerende og oplæring af medarbejdere. Produktion og distribution af video er med digitaliseringen blevet nemt og effektivt. En lang række videoløsninger kan dog gøre alting nemmere for jer, der ønsker at arbejde professionelt med video i relation til undervisning.

Video anvendes i dag som et integreret pædagogisk redskab på mange videregående uddannelser. Digital undervisning og fjernundervisning er en naturlig del af hverdagen for mange. Også metoder som flipped classroom og blended learning har vundet indpas de seneste år.

Udbredelsen af video til kurser og træning i virksomheder bliver også mere og mere udbredt. Dette fordi video er et effektivt redskab til at kommunikere kompleks viden og detaljeret teknisk information i forbindelse med medarbejdertræning, onboarding af medarbejdere og vidensdeling internt i organisationer.

Hvorfor videoløsninger?

Både store virksomheder og SMV-virksomheder kan med fordel anvende videoløsninger til træning og onboarding af medarbejdere, bl.a. fordi:

 • Det er 75 % mere sandsynligt, at en ansat ser en video i modsætning til at læse et dokument, en e-mail eller online-artikel – Forrester Research
 • Allerede 7 dage efter et kursus, har den gennemsnitlige ansatte glemt 65% af det afdækkede materiale. Det tal stiger til 90% efter 6 måneder. Studier har vist, at hvis man tilføjer video vil det øge folks evne til at huske koncepter og detaljer – SAVO Group
 • 75% foretrækker at se en video frem for at læse en tekst.
 • 90% af al den information din hjerne opfanger er visuel, og visuel information opfanges 60.000 gange hurtigere i vores hjerne end tekst.
 • Præsentationer, der inkluderer video er 9% mere effektive end tekst alene, hvis man tester forståelsen med det samme. Det tal stiger over tid til 83%, når testen foretages senere – Rusted and Coltheart
 • Virksomheder kan spare mellem 50% og 70% ved at erstatte undervisningsbaseret kurser med E-learning — IOMA
 • Online læring giver en positiv ROI indenfor blot et år. Hvis en virksomhed er spredt over mange lokationer giver det forretningsmæssigt god mening at implementere online learning programmer – Forrester Research
 • Knowledge retention øges med 25% – 60% med E-learning — WR Hambrecht
Videoløsninger

Video som et integreret pædagogisk redskab

 • De gode videoløsninger (VCMS) kan håndtere, at alle videoer hostes ét og samme sted, så de studerende let kan søge relevante forelæsninger frem, hvis de f.eks. ikke har haft mulighed for at deltage, eller hvis de skal læse op til eksamen.
 • Som underviser kan man med fordel lave videoforberedelser, som de studerende/eleverne skal se, inden de møder op til undervisningen. Derved kan man som underviser bruge tid på diskussion og involvering i stedet for envejsfremlæggelse. Dette til gavn for indlæringen.
 • Video anvendes i vidt omfang til både flipped class room og blended learning – her er det essentielt have en god videoplatform og godt udstyr.

Panopto

Panopto er en brugervenlig cloud baseret videoplatform (SaaS) og VCMS-løsning, der gør det nemt at optage organisere, distribuere og søge i hele organisationens videodatabase.

Hihaho

Med Hihaho kan du tilføje interaktionsmuligheder til alle typer vidoer og gøre dem interaktive. Det er på tide at lave dine video klikbare, og gør læring til en leg! Integration med Panopto, Vimeo, Qumu, Mediasite m.fl.

Intelligent udstyr

Med intelligent udstyr kan du gøre medarbejdertræning, kurser og undervisning interaktivt. Lav online- og hybridundervisning med kamerarobotter, der følger dine bevægelser.

Video i virksomheder

Video anvendes af virksomheder til medarbejdertræning, undervisning, onboarding og corporate communication. Læs om de forskellige brugerscenarier af video for virksomheder.