Virksomhedsvideo

Video er med til at effektivisere træning og undervisning af medarbejdere. Fordelen er, at man sparer ressourcer samtidig med, at man styrker læringen. Brug virksomhedsvideo som en del af digital læring til kurser, onboarding eller medarbejdertræning.

Den digitale udvikling betyder, at video og digital læring i dag er en del af SMV’er og større virksomheders virkelighed. Det er både hvad angår medarbejdertræning og kurser, men også i relation til business updates, konferencer, seminarer, salgsmøder, afdelingsmøder mv. Virksomheder med en digital strategi, hvor virksomhedsvideo indgår, er godt rustet til fremtidens arbejdsmarked. De digitale læringsmetoder er en del af nutidens arbejdsmarked. Fra studiet er de nyuddannede vant til, at video og digital læring er en integreret del af arbejdsprocessen.

Hvorfor virksomhedsvideo?

Både store virksomheder og SMV-virksomheder kan med fordel anvende video til træning og onboarding af medarbejdere. Blandt andet fordi:

  • Det er 75 % mere sandsynligt, at en ansat ser en video i modsætning til at læse et dokument, en e-mail eller online-artikel – Forrester Research
  • 90% af al den information din hjerne opfanger er visuel, og visuel information opfanges 60.000 gange hurtigere i vores hjerne end tekst – Forrester & Visual Training Alliance
  • Allerede 7 dage efter et kursus, har den gennemsnitlige ansatte glemt 65% af det afdækkede materiale. Det tal stiger til 90% efter 6 måneder. Studier har vist, at hvis man tilføjer video vil det øge folks evne til at huske koncepter og detaljer – SAVO Group
  • Præsentationer, der inkluderer video er 9% mere effektive end tekst alene, hvis man tester forståelsen med det samme. Det tal stiger over tid til 83%, når testen foretages senere – Rusted and Coltheart
  • Virksomheder kan spare mellem 50% og 70% ved at erstatte undervisningsbaseret kurser med digital læring — IOMA
  • Online læring giver en positiv ROI indenfor blot et år. Hvis en virksomhed er spredt over mange lokationer giver det forretningsmæssigt god mening at implementere online læring programmer – Forrester Research
  • Knowledge retention øges med 25% – 60% med digital læring — WR Hambrecht
Virksomhedsvideo
Virksomhedsvideo

Digital læring - Kurser, medarbejdertræning og onboarding

Det er ofte både tids- og ressourcekrævende for en virksomhed at afholde kurser, medarbejdertræning og organisere onboarding af nye medarbejdere.

Virksomhedsvideo, som en integreret del af jeres digitale læringskurser, skaber fleksibilitet for de ansvarlige, og for medarbejderne. Information, man normalt skal gentage mange gange, kan deles via én optaget video, som medarbejderne ser forud for et onboarding-forløb eller et digital læringskursus. En virksomhedsvideo kan også illustrere mere end ord og PowerPoint slides. Dermed kan I gøre undervisningsforløb langt mere effektive, da I i stedet kan fokusere på uddybende spørgsmål, grundigere gennemgang af enkelte detaljer eller relevant diskussion. Det betyder, at medarbejdere kan bringe viden i spil og skabe værdi langt hurtigere.

Alt-i-en videoløsning

Ved brug af en videoløsning som fx Panopto, kan I integrere slideshows, skærmoptagelser, en talende person – op til 5 input – i én og samme videooptagelse. I kan anvende videoerne live eller on demand, afhængigt af jeres ønsker og behov. En sådan løsning dækker alle tænkelige behov for videooptagelse, redigering og sikker lagring – og kan tilgås fra alle typer enheder.

Virksomhedsvideo, der styrker og booster

Det er nemt at etablere et mødelokale, så det kan anvendes til at optage instruktionsvideoer, kursusvideoer og præsentationer. Hos Viducon har vi gennem mange år specialiseret os i netop dette område. Derfor kan vi rådgive jer, så I vælger det udstyr, der passer til netop jeres behov. Læs mere om de forskellige SaaS-softwareløsninger under videoløsninger. Du kan også finde information om intelligent udstyr – eller se vores store udvalg af udstyr i vores Eshop.

Ved mere komplicerede set-ups tilbyder vi også at assistere ved optagelser. Vi tilbyder bl.a. live streaming, optagelse af events, konferencer og foredrag. Vi kan også afholde online og hybride konferencer og optagelse af produktpræsentation. Læs mere om vores  videoservices (fører dig til vidpro.dk).

Virksomhedsvideo
Virksomhedsvideo

Videobibliotek

Hvordan opbevarer man fortrolig videodata i organisationen?

Med en sikker VCMS-løsning bliver virksomhedens videoer opbevaret sikkert. Med en lukket platform kan man administrere præcis hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke mapper, og videoer, der produceres og ejes af jeres organisation kan tilgås og ses igen og igen.

Med en lukket SaaS-platform som Panopto får I et let tilgængeligt videobibliotek. Her kan medarbejdere søge i hele biblioteket og finde frem til specifikke passager ved at søge på ethvert talt og skrevet ord på 20 forskellige sprog.

På den måde bevares værdifuld know-how i virksomheden. Og specifikke nøgle-medarbejderes ekspertviden kan gøres tilgængelig for alle. Det kan være en stor fordel, hvis en medarbejder fx siger op, bliver opsagt eller går på pension. På den måde er man med til at sikre, at unik know-how bevares i organisationen. En Medarbejder i en virksomhedsvideo bliver endvidere synliggjort som ekspert og reference-person på specifikke områder, så andre ved, hvem i organisationen de skal gå til for yderligere information.