Copenhagen Business School (CBS) er en af de største handelsuniversiteter i Europa og et af de 8 danske universiteter. De har optaget forelæsninger siden 2010 og Panopto i CBS er brugt som videoløsning til at optage forelæsninger siden 2013. Lecture capture bruges til at hjælpe studerende i deres almene studier og mere specifikt til at yde en service til dem, der ikke er i stand til deltage. Antallet af kurser, der optages, stiger år for år, og på nogle institutter har lecture capture været i brug i flere år i træk. CBS har det seneste år oplevet en eksponentiel stigning i antallet af optagelser af forelæsninger, som de studerende har set, sammenlignet med tidligere år.

Copenhagen Business School (foto af Bjarke MacCarthy)

På kurser, hvor lecture capture har været tilgængeligt, har de studerende benyttet optagelserne fuldt ud. Kursusevalueringer har vist, at de er begrejstret for muligheden for at bruge online forelæsninger som en ekstra læringsressource. I 2015 oplever Panopto i CBS en massiv vækst i de studerendes brug af optagelse fra forelæsninger. Ifølge visningsanalysen er antallet af visninger pr. kursus steget dramatisk i de fleste af de optagede kurser. Det får CBS til at stille spørgsmålet: Har vi at gøre med en ny generation af studerende, som finder tilgængeligheden af forelæsninger online, som en naturlig del af deres læringsproces? CBS får følgende feedback fra studerende om lecture capture:

• “Optagelserne af forelæsningerne hjalp mig meget. Jeg fik alle nøglepunkterne og en bedre forståelse, da jeg var i stand til at pause og spole tilbage m.m.”.
• “De hjalp meget! Jeg kunne sætte foredraget på pause, tage de vigtige noter og starte det igen”.
• “De hjalp mig rigtig meget. Nogle af dem så jeg flere gange, hvis jeg havde fundet noget særlig svært”.

 

77.675 minutter set sammenlignet med 24.941 året før

Det, der overrasker, er, at seerminutterne i nogle kurser tredobler. I kurset ‘Teoretiske stillinger’ stiger seerminutterne fra 24.941 i 2014 til 77.675 i 2015. Det er vel og mærke for samme for samme antal forelæsninger og studerende. Tallene er hentet fra Panopto i CBS analytics. Da det samme mønster af øget seertal er synligt i de fleste af de kurser, der bliver optaget i 2015, ønsker CBS at spørge de studerende, hvad de synes om læringsteknologier som lecture capture og idéen om, at forelæsninger distribueres online. Derfor sender CBS i slutningen af semesteret en undersøgelse ud til de studerende, der har deltaget i ‘Teoretiske stillinger’ og ‘Strategisk kommunikation’-kurser og beder dem give feedback på deres oplevelse med optagelserne af forelæsningerne. De studerendes feedback giver CBS indsigt i deres grund til at bruge optagelserne, deres syn på hvordan lecture capture hjælper dem i deres studier, og hvilken rolle de ser for lecture capture i deres fremtidige studier. Da CBS allerede kender et stort antal seerminutter, er det ingen stor overraskelse, at de studerende udtrykker deres begrejstring for optagelserne. Ikke desto mindre er her nogle af de studerendes kommentarer, der forklarer, hvorfor de har gjort brug af optagelserne af forelæsningerne.

 

Årsagerne til, at de studerende ser de optagede forelæsninger

1) Ikke at kunne deltage i forelæsningen grundet forskellige årsager:

• “Jeg kunne ikke deltage på grund af arbejde, sygdom eller dobbeltbookinger”.
• “Jeg havde nogle overlappende kurser sidste semester, hvilket betød, at jeg var meget glad for, at forelæsningerne var tilgængelige online”. 

2) Ifølge de studerende hjalp optagelserne dem til bedre at forberede sig til eksamen:

• “Inden eksamen så jeg alle forelæsningerne igen for at være bedre forberedt”.
• “Inden aflevering så jeg specifikke forelæsninger, da jeg glemte nogle definitioner, som jeg ville bruge i min eksamensopgave”.

3) Optagelser hjalp med at kontrollere eller regulere deres læringstempo. Det hjalp dem med at tage noter igen, da de var i stand til at pause eller gense forelæsninger:

• “Det var rart at tage noter igen, hvis jeg missede noget til kurset”
• “Jeg kunne sætte foredraget på pause, tage de vigtige noter og starte det igen”.

4) Kurset var svært, eller der var nogle specifikke vanskelige emner. ‘Teoretiske stillinger’ strækker sig for eksempel over 18 forelæsninger i løbet af 3 måneder, hvilket gør, at muligheden for at gense forelæsninger synes værdifuldt for de studerende:

• “Kurset var ret svært, hvilket var hovedårsagen til, at jeg så videoerne”.
• “Det var en god måde at genopfriske forelæsningen på, hvis der var noget, jeg ikke forstod i undervisningen. Det er nemmere at forstå komplicerede punkter i forelæsningerne, hvis du ser dem igen”. 
• “De hjalp mig rigtig meget. Nogle af dem så jeg flere gange, hvis jeg havde fundet ud af, at nogle ting især var svære.

Panopto i CBS gør læring fleksibelt

Hovedtemaet, der forklarer, hvorfor de studerende sætter pris på optagelser af forelæsninger, kan sammenfattes til ét ord: fleksibilitet. I de studerendes svar ser CBS dem referere til fleksibilitet i flere forskellige sammenhænge:

1) Fleksibilitet i forhold til den begrænsede tid, studerende har til at balancere mellem arbejde og studier.

2) Fleksibilitet i forhold til fysiske begrænsninger, som kan omfatte sygdom eller at være på udveksling i udlandet.

3) Fleksibilitet til at følge forelæsningerne på deres eget tidspunkt og i deres eget tempo.

4) Fleksibilitet i forhold til de andre kurser, de deltager i (nogle studerende havde valg, der overlappede, hvor forelæsninger blev afholdt på samme tid).

Efterhånden som studerende står over for et stigende pres for at gennemføre deres studier inden for den tidsramme, de har fået, kommer de til at værdsætte den øgede fleksibilitet, der følger med initiativet til lecture capture. Her er nogle af de studerendes kommentarer til lecture capture:

• “Lecture capture giver meget bedre fleksibilitet til stadig at ‘deltage’ i alle kurser, selvom du ikke kan møde op personligt (fordi kurserne overlapper hinanden). For eksempel når man har valgfag”.
• “Det er et fantastisk værktøj til studerende, der har en travl tidsplan eller bare forelæsninger, der kolliderer med hinanden”.
• “Fleksibilitet med studiejob, hvis du ikke kan deltage, og muligheden for at gense et kursus”.

 

Hvordan kan universiteter drage fordel af optagelser af forelæsninger?

Mange af kommentarerne fra de studerende handler om, hvordan optagelserne hjælper dem i deres studier, hvor de nævner fleksibilitet, evnen til at lære i deres tempo, overlappende kurser og udfordringerne ved at deltage i undervisningen på grund af praktik, sygdom, arbejde osv. Kan CBS så antage, at optagede forelæsninger kan være et værktøj, der hjælper studerende med at afslutte til tiden? Ser CBS på kommentarerne til undersøgelsen om, hvor meget det hjalp dem og mere specifikt på, hvad disse to studerende skrev, antager vi, at det i nogle tilfælde kan hjælpe med at afslutte til tiden:

• “Ja, fordi jeg flyttede fra København den sidste måned af semesteret, så jeg kunne stadig deltage i undervisningne ved at se videoerne”. 
• “Da jeg bor i Sverige og arbejder 50 % ved siden af universitetet, hjalp det mig med at indhente det, jeg gik glip af, når jeg ikke havde mulighed for at deltage i en forelæsning”. 

En ulempe kan være, hvis lecture capture ikke bliver brugt, men de studerende ved, at det er bredt tilgængeligt. Nogle studerende var skuffede over, at ingen af deres kurser blev optaget, især da lecture capture-teknologien, med Panopto i CBS, er bredt tilgængeligt for professorer og undervisere. En studerende udtrykker sin frustation ved at sige:

• “Nogle gange kan du bare ikke deltage (i kurset) på grund af flere forskellige årsager, herunder sygdom, og jeg synes, at hvis du har viljen til at lære, skal du have mulighed for det. Vi har teknologien, hvorfor ikke bruge den?”. 

 

Optagelser af forelæsninger gavner studerende med Panopto i CBS

Den specifikke årsag til antallet af sete minutter, der steg så eksonentielt, er vanskelig at udpege. Hvad Panopto i CBS dog er i stand til at identificere er, at denne generation af studerende sætter utrolig stor pris på den fleksiblitet, som deres studier gived lecture capture-teknologi. Studerende så det som et godt værktøj til at hjælpe i deres læring, både i situationer, hvor de ikke kunne deltage i forelæsninger, men også til gentagelse og refleksion over forelæsninger, som de allerede har deltaget i, men som de gerne ville gennemgå som forberedelse til eksamen. For udannelsesinstitutioner er der også fordele ved at de studerende fleksibilitet. Ved at hjælpe studerende i deres studier og give dem værktøjer til at understøtte deres læringsproces, vil flere studerende måske dimittere i fremtiden. I det mindste er én ting klar: Studerende gør god brug af optagelser af forelæsninger, og hvis det er en mulighed, vil de gerne se flere af deres forelæsninger optaget. Som en måde at slutte denne case på, er her nogle af kommentarerne fra de studerende, da de blev spurgt, om de mener, at forelæsninger skal optages i fremtiden igen?

“Helt sikkert ja. Det er en stor hjælp”.
• “Ja, det hjalp mig meget med at forstå bedre”.
• “Absolut, videoerne giver de studerende mulighed for at studere meget mere grundigt”.
• “Alle forelæsninger skal optages, det er en rigtig stor hjælp, når du læser til eksamen”. 
• “Please, please, please: Gør dette til en fællesting til ALLE forelæsninger”. 

 

Viducon og Panopto

Vi er Panoptos danske partner. Har du spørgsmål til brugervenlighed, tekniske muligheder, pris eller noget helt fjerde, står vi gerne til rådighed. Du kan altid tage kontakt til os, hvis du har brug for sparring i relation til læringsteknologier. Er du interesseret i at lære mere om universiteter og virksomheder, der bruger Panopto, kan du læse vores seneste casestudier.

 

Denne artikel er oversat og inspireret af Panoptos case study. Det er oprindeligt udgivet på:

Panopto Case Study Copenhagen Business School