Siden 2013 har Copenhagen Business School (CBS) brugt Panopto til at optage de studerendes forelæsninger. Panopto er en amerikansk udviklet videoløsning, der efterhånden er blevet et centralt værktøj for over 700 undervisningsinstitutioner verden over.

En lang række videregående uddannelser i Danmark oplever, at mere end hver fjerde studerende falder fra allerede det første år af deres uddannelse. Årsagerne til dette er mange men:

Kunne videooptagede forelæsninger få de studerenes frafaldsprocent til at falde?

I slutningen af 2015 lavede CBS og Viducon en undersøgelse af de studerendes holdning til videooptagede forelæsninger. Her blev det tydeligt, at der er et behov for en sådan mulighed. Spørger man de studerende, er fordelene ved at videooptage forelæsninger mange. Først og fremmest, giver muligheden for at se forelæsninger online de studerende fleksibilitet i en nogle gange tidspresset hverdag. En studerende sagde: ”Sidste semester tog jeg nogle fag der overlappede hinanden. Derfor blev jeg meget glad, da jeg så, at det var muligt at se undervisningen online

Andre studerende bruger forelæsningerne online, når de skal læse op til eksamen, eller hvis en vigtig pointe eller et begreb fra undervisningen skal genopfriskes. ”Da jeg skulle skrive min eksamensopgave genså jeg nogle bestemte forelæsninger, fordi at jeg havde glemt nogle af de definitioner, som vi havde haft i undervisningen og som jeg gerne ville bruge i min opgave”.

På billedet ses professor Christian Erik Kampmann der benytter sig af videooptagede forelæsninger.

For CBS var der to overordnede formål ved at tilbyde videooptagede forelæsninger. For det første, ønskede CBS at optimere de studerendes generelle læringsoplevelse. For det andet, var det vigtigt for CBS, at give de studerende, der ikke kunne deltage i undervisningen, en mulighed for at ”læse op” og følge med i undervisningen, så de ikke kom bagud.

Tallene taler for sig selv!

I år 2013 streamede en klasse på omkring 80 elever sammenlagt 21.000 minutters videoforelæsning. To år efter var tallet steget tre gange og i 2015 blev der streamet 77.500 minutter. Det antyder, at der er ved at ske et skift i den måde som studerende tilegner sig viden på, og hvordan de ønsker at modtage undervisning.

Grafen viser, at studerende i stigende grad ser forelæsninger online. Tal fra Panopto Analytics.

Her er det vigtigt at understrege, at muligheden for videooptagelser af forelæsninger ikke er ensbetydende med, at de studerende fravælger at komme til undervisningen, da de studerende stadig synes det er vigtigt, at kunne interagere med deres underviser og medstuderende. Derfor skal videooptagelser ses som et supplement til deres face-to-face undervisning. Som en studerende sagde:

”Muligheden for at se forelæsningerne online har hjulpet mig meget til at forstå vigtige pointer og sammenhængen, fordi jeg kunne pause og spole tilbage i undervisningen”

Viducon leverer videoservices og vejleder uddannelsesinstitutioner og virksomheder i brugen af online videoløsninger med det formål at forbedre undervisning og online træning ved at gøre læring tilgængelig når som helst, og hvor som helst. Du kan starte en 30 dages prøveperiode af Panopto. Kunne det tænkes, at den fleksibilitet som online forelæsninger giver de studerende, samt at det er et godt redskab når de studerende skal læse op til eksamen, kan være med til at lette hverdagen for de studerende og derved øge sandsynligheden for at de gennemfører deres studie? Det er værd at overveje.

Du kan læse mere om det store frafald af studerende på en række universitetsuddannelser