Swivl til hybrid undervisning

I hybrid undervisning vil nogle studerende være fysisk tilstede, mens resten vil deltage online hjemmefra. Det foregår gennem en online mødeløsning såsom Zoom, MS Teams eller Google Meet. Vedligehold den autentiske undervisning og giv engagement til videoinstruktioner via Swivls 360tracking og banebrydende opfangelse af lyd med flere mikrofoner.

Fuld synkroniseret undervisning er muligt med Swivl. Eleverne derhjemme kommer til at se og høre deres medstuderende, når du kombinerer Swivl med en online mødeapplikation. Derudover vil alt indhold på dit smart display blive delt med de fjernstuderende. Hver elev oplever dermed den samme undervisning på samme tid.

Eftersom en synkroniseret tilgang måske ikke er tilgængelig for enhver elev, eller velegnet til alle brugerscenarier, så kan du lave on-demand usynkroniseret videomateriale. Brug Swivls skærmdeling eller web optager til at uploade tidligere optagede videoer til Swivls datasikre platform.

Ved hjælp af Swivl Teams kan du redigerekommentere, få feedback fra lærer eller kollegaer og tilføje dine videoer til et Learning Management System (LMS), for herefter at dele dem med eleverne.

Stand-alone Konfiguration

Når du har behov for at de studerende, der sidder i klassen, skal se og høre lyd fra underviseren og de studerende, der er online, forbinder du USB-højtalere til Swivl robotten. På den måde bliver de studerende derhjemme hørt af underviseren og de fysiske deltagere via de forbundne USB-højtalere, og går ikke glip af noget pga. Swivls 360o tracking funktion.

Fuldt kompatibel med Zoom, MS Teams og Google Meet.

Integreret Konfiguration

For at få den bedste oplevelse kan Swivl forbindes direkte til klasseværelses audio system via Smartboard eller en PC. De fjernstuderende ser og hører underviseren og de fysisk fremmødte elever fra Swivls mikrofoner og 360o tracking, både i form af lyd og indholdet fra skærmoptagelsen.

Fuldt kompatibel med størstedelen af streaming applikationer.

Kontakt os for yderligere information eller besøg vores webshop for priser.