Muligheden for hybridt arbejde udfordrer de ideer og forventninger, som vi hidtil har haft, omkring engagement, produktivitet og karriereudvikling. I lyset af denne udvikling mod mere hybride strukturer, hvordan kan L&D-ledere levere konsistente, engagerende og effektive træningsprogrammer til sine fjernmedarbejdere? Drejebogen The Essential Hybrid Training Playbook kommer med et svar på mange af dine spørgsmål og mere til. 

Se drejebogen for hybrid træning for at lære mere om:

  • 6 trin til at opbygge en fremtidssikret hybrid træningsstrategi
  • Opbygning af en virksomheds videobibliotek
  • En tjekliste til at styrke træningsinitiativer
  • Case-eksempler og erfaringer fra L&D-ledere

Efterhånden som den måde, vi arbejder og lærer på, fortsætter med at udvikle sig, vil effektiv træning af både fjernmedarbejdere og fysiske medarbejdere være afgørende for at trives i et konkurrencedygtigt forretningsmiljø.

Er du klar med en strategi for hybrid arbejde?

Denne drejebog er fra Panopto