Virtuel læring og virtuelle undervisningslokaler er afgørende for den fremtidige driftsmodel på videregående uddannelser. Et virtuelt undervisningslokale er teknisk set et online læringsmiljø, hvor elever og lærere interagerer med hinanden synkront (live) og asynkront (on-demand) ved hjælp af forskellige typer teknologi. De fleste undervisere, administratorer og studerende er indforstået med, at en form for virtuel læring vil være en del af de videregående uddannelser i fremtiden.

Hent e-bogen til instruktører og administratorer, der ønsker at fremtidssikre deres klasser. Forstå hvad de mest succesrige virtuelle undervisningslokaler alle har til fælles. Læs om teknologisk infrastruktur, kombination af asynkron og synkron læring, mobilkompatibilitet mm.

Uanset om dine klasser er hybride, online eller personlige, så gør dit virtuelle undervisningslokale klart.