For to år siden var der ingen, der tænkte på at forberede sig på en pandemi. Ikke før lederne på e-learning teknologiholdet (Tecnologie Innovative per la Didattica, eller ”TID”) inden for Information Systems and Technology (IST) feltet ved Veronas Universitet kom med en ide. TID var med til at opgradere universitetets læringsteknologier.

De digitale teknologier til video management, der understøttede læring hos Veronas Universitet, havde været meget afhængige af dyre, hardware baserede systemer. Det var først i 2018, da Silvano Pasquali, leder for TID-holdet, så en mulighed for at reducere universitetets driftsomkostninger, at der skete en ændring. Det betød et skift til en mere justérbar softwarebaseret videoløsning, som også havde en mere overkommelig pris. Det ville også bedre kunne understøtte behov fra campusfælleskabet. Pasquali og hans TID-holdkammerater, Sara Ceglie, Pierpaolo (Pier) Morandini og Olga Forlani, begyndte straks at skabe et nyt integreret læringsteknologi ecosystem, der kunne tillade nye innovationer indenfor ”teaching and e-learning” og ekspandere brugen af digitale læringsteknologier på tværs af campus.

TID-holdet fandt med tiden ud af, at de rent faktisk havde bygget et system, der kunne gøre meget mere, end de egentlig havde planlagt. Deres integrerede ecosystem af læringsteknologier – Panopto, Moodle og Zoom – ville vise sig at gå hen og give Veronas Universitet muligheden for at tackle en krise, som de fleste andre universiteter i Italien ikke var i stand til at håndtere særlig godt. I Marts 2020 indførte Italien en national karantæne og beordrede omkring 60 millioner mennesker til at isolere sig selv i et forsøg på at stoppe spredningen af Covid-19. Det gik ud over de studerende fra mange andre italienske universiteter, da de oplevede aflyste forelæsninger og væsentlige forstyrrelser i undervisningen. De studerende fra Verona Universitetet klarede sig dog langt bedre med de nye læringsteknologier, fordi de kunne fortsætte semesteret online uden problemer.

 

En integreret løsning drevet af Panopto

Der var tre hovedteknologisystemer, som holdet fra Veronas Universitet besluttede var nødvendige for at opfylde behovet. Et learning management system (LMS) ville fungere som den centrale platform for håndtering af forelæsninger og kommunikation, og derudover ville en videokonference-løsning give muligheden for live online video kommunikationer. Det sidste element ville være et videomanagement system, der ville færdiggøre værktøjskassen så at sige for optagelse og håndtering af et bibliotek af on-demand videoer. Da de tre systemer blev sammensat til et problemfrit lærings-ecosystem, fik underviserne og vejlederne muligheden for at kunne udforske nye læringsmetoder, der fik de studerende til at præstere bedre.

Veronas Universitet havde tidligere benyttet Moodle som deres LMS og benyttede allerede Zoom til live videokonferencer. Begge af disse systemer kunne blive håndteret og brugt mobilt fra alle steder. Problemet var dog, at underviserne stadig var nødt til at være fysisk til stede i klasseværelserne på campus for at optage en undervisningsvideo. Med begrænsede klasseværelser, der var udstyret til optagelser af undervisning, resulterede det i at bestilling af tider til at optage undervisningsvideoer uden for skemalagte timer ofte var besværligt – og nogle gange helt umuligt.

TID-holdet gik derfor på jagt efter en softwarebaseret videooptagelsesløsning, der ville give undervisere mere fleksibilitet til at optage videoer når som helst, hvor som helst. Det betød, at løsningen skulle være brugervenlig for alle, og at deling af videoer med studerende også skulle fungere problemfrit.

Efter sammenligning med flere løsninger på markedet besluttede holdet fra Veronas Universitet, at Panopto var det rette videomanagement system til at færdiggøre deres arsenal af læringsteknologier.

”Panopto var vores første valg af forskellige årsager, bl.a. pga. dets brugervenlighed, indbyggede integrationer med andre teknologier vi allerede benyttede, og fordi folkene bag softwaren virkelig imponerede os” sagde Pasquali.

Panopto var en essentiel komponent af det lærings ecosystem hos Verona Universitetet. Panopto udvidede markant dets videooptagelsesmuligheder, hvilket gjorde, at underviserne blev bemyndiget til at afprøve nye pædagogikker. Derudover var universitetet også i stand til at automatisere arbejdsopgaver til at levere video indhold sikkert til studerende via deres LMS og dermed håndtere systemet eksternt.

Ydermere så fik underviserne muligheden for at begynde at bruge det nye system, som de fandt både hjælpsomt og brugervenligt efter blot en times workshop om brug af Panopto og Moodle.

”Undervisere ville gerne være sikre på, at deres videoindhold af undervisningen kun var tilgængeligt for deres studerende.” forklarede Pierpaolo Morandini, TID Technical Manager. ”Med Panoptos Moodle integration bestemmer og uploader vi automatisk optagelser, der kun er synlige for de studerende, som er tilmeldt faget. Underviserne skal slet ikke bekymre sig, for deres videoer af undervisningerne er beskyttede. Livesessioner, der er optaget i Zoom, bliver også opfanget af Panopto og uploadet sikkert til Moodle.” sagde han.

Olga Forlani, Technical Manager for TID, tilføjede at undervisere også kan se på videostatistikker fra Panopto for bedre at kunne forstå, hvordan de studerende interagerer med deres optagelser. ”Overvågning af aktivitets- og engagementsniveauet er vigtigt for bl.a. at tage hånd om behovet fra individuelle studerende, vurdere fagets indhold og revidere fremtidige lektionsplaner.” sagde Forlani.

Veronas Universitet var det første universitet i Italien til at anskaffe Panopto. Set i bakspejlet, sagde Pansquali, at de ikke kunne have følt sig mere selvsikre i deres partnerskab fra dag ét. ”Panopto er bygget og håndteret end-to-end af det samme hold, in-house. Andre videoplatforme består af tredjeparts løsninger, hvilket kan gøre problemsøgning langt mere udfordrende.” forklarede han. Da han sad og reflekterede over sine oplevelser med at samarbejde med Panopto, så tilføjede han: ”Når jeg ringer til Panopto, så lytter de til vores feedback og arbejder hårdt for at hjælpe os.”

 

Vedligeholdelse af undervisning gennem en pandemi

I begyndelsen af 2020 blev universiteterne på tværs af Italien meget udfordrede, da en offentlig sundhedskrise forsaget af den smittefarlige coronavirus, tvang hele landet ind i lockdown. Da studerende vendte hjem fra deres lukkede campusser, reagerede TID holdet hurtigt og begyndte at arbejde for at forsikre at Veronas Universitets studerende ville have mulighed for at fortsætte deres uddannelse online. Én ting var helt sikkert fra start – universitetets hurtige reaktion og vedtagelse af den rette kombination af læringsteknologier, blev altafgørende for deres succes. ”Vi følte os forberedte” sagde Pasquali. ”Selvom vi ikke forudså pandemien, så vidste vi, at vores læringsteknologi ecosystem kunne hjælpe med overgangen til online læring.”

Med deres læringsteknologier, der allerede var på plads, opsatte TID-holdet daglige workshops med det samme gennem Zoom, for at tilbyde ekstra træning til undervisere. Dette ville gavne dem i det hurtige skift til online undervisning. Eftersom teknologierne fungerede og mange undervisere på campus havde tidligere erfaring i at bruge dem, så satte pandemien ikke en stopper for undervisningen på Veronas Universitet.

Det var klart for TID-holdet, at andre universiteter ikke var ligeså forberedte, som de var. ”Andre universiteter havde store udfordringer ved at tilpasse sig til online læring. Vi så, at undervisere og studerende hos andre skoler blot begyndte at dele links på Facebook og Youtube, hvor alle kunne se undervisningsmaterialet.” Sagde Morandini. Både undervisere og studerende hos Veronas Universitet var taknemmelige for, at deres værdifulde læringsressourcer var sikre og ikke kunne blive delt offentligt. ”Hvis det ikke var for Panopto, så ville vores uddannelsesår have været i fare.” sagde Forlani. ”90% of vores undervisere optager og deler nu videoer med Panopto. Det har vist sig til at være en af vores mest værdifulde læringsteknologier. Selv undervisere der underviser gennem Zoom, afhænger af Panopto til at dele optagelserne af deres live undervisninger,” sagde hun.

At springe til online læring midt i et semester var ikke nogen let opgave, men data fremhæver universitetets væsentlige præstationer. Antallet af optagede undervisninger, optaget med Panopto, voksede med 266% sammenlignet med det tidligere semestre. ”Vækst og brug af Panopto har været eksponentielt i dette semester,” sagde Morandini. Med tæt på 950 undervisere og over 1,200 fag tilgængelige, så optog universitetet mere end 35,000 undervisningsvideoer og så et forbrug på 840,000 brugstimer fra dets 21,000 studerende i det andet semester alene. ”Vi ramte 1,000 brugstimer på blot 24 timer!” tilføjede Lucia Forlani.

En Permanent Ændring i ”Teaching and Learning”

 For Veronas Universitet, så vil “teaching and learning” være forandret af coronapandemien for altid.

”Folk begynder at indse, at det er så nemt bare at klikke på en knap og optage.” sagde Pasquali. Brugen af de teknologier og at se de muligheder, selv under så udfordrende omstændigheder, er begyndt at omforme måden undervisere på campus tænker over at foretage undervisning. Eftersom reaktionen på krisen langsomt daler, og undervisere langsomt tilpasser sig til det nye normale, så forventer TID-holdet at mange undervisere vil blive ved med at bruge de teknologier og undervisningsmetoder, der måske har været helt nye for dem i starten af pandemien.

F.eks. Så er der nogle undervisere på Veronas Universitet der bruger flipped classroom modellen, til bedre at kunne understøtte fjernstuderende gennem pandemien. I et flipped classroom kan de studerende se før-optaget materiale, on-demand undervisningsvideoer før live, interaktive virtuelle klasse sessioner, så tiden med deres underviser og holdkammerater kan blive brugt effektivt med aktiv læring. Dette hjælper med at forbedre de studerendes forståelse for nye emner og hjælper også viden retention – både for de studerende og det gør fakultetet mere fleksibilitet.

“Panopto er et af vores mest brugbare værktøjer til at understøtte denne nye måde at undervise på.” sagde Pasquali. ”Vi har allerede hørt fra fakultetet, som sigerm de har planer om at forbedre deres flipped classroom, selv efter pandemien.”

At Verona Universitetet var klar med deres ecosystem af teknologi til læring, før krisen eskalerede, betød, at de var i stand til at omstille sig langt hurtigere og tilpasse sig krisens omstændigheder.

Om Veronas Universitet

Veronas Universitet stræber efter ekspertise i undervisning, research og innovation. Det har over 23,000 studerende og 1,500 ansatte, herunder undervisere, researchere og teknisk og administrativt personale der arbejder på at forbedre og vækste universitetet løbende. Denne fremadret-tænknings institution er dedikeret til at tilpasse ”teaching and learning” til dets studerendes behov og løbende søger efter at justere dets diplomuddannelser med arbejde i den virkelige verden.