I dette blogindlæg får du svaret på, hvorfor feedback er et vigtigt element i læringsprogrammer, og hvordan du effektivt kan implementere det.

Hvis man som medarbejder ikke ved, hvor god (eller dårlig) man er til en specifik færdighed eller opgave – hvordan kan man så blive bedre? At modtage eller give feedback i en læringsproces er normalt forbundet med en lang række ubehagelige følelser for begge parter. Ledere kæmper ofte med at formulere feedback og forsinker ofte processen, idet de tror, ​​at det vil hjælpe at købe sig lidt tid. Modtagere af feedback gyser ofte ved tanken og bliver straks defensive over for deres handlinger. Men feedback skal ses som en positiv proces. Det giver os mulighed for at reflektere, ændre og forbedre vores handlinger – at blive en bedre lærende, medarbejder eller holdspiller i det lange løb. Værdien i feedback bliver dog ofte overset i processen. Men den mest succesrige læring i den moderne tidsalder er programmatisk eller programbaseret, hvor feedback spiller en integreret rolle. Programmatisk læring er en langsigtet, blandet tilgang til træning, som kombinerer personlig læring, datadrevne interventioner og praksis med feedback for at skabe reel adfærdsændring. 

Et skift i L&D-tankegangen

Indtil for nylig var L&D-vurderingsmetoder ofte designet til at spore én ting: gennemførelsesrater. De, der forgrenede sig og ledte efter mere end fuldførelsesrater, faldt ofte ‘en fælde’: rapporterede, at medarbejderne “var meget glade for kurset”. Disse påstande fremmer ikke langsigtet fastholdelse, og overser således fuldstændigt det primære formål med ethvert kursus eller læringsprogram. Det er på tide, at L&D ændrer deres tankegang. Nu er det tid til at sætte medarbejderne først og sikre, at de får de færdigheder eller den viden, de har brug for, fra vores kurser eller læringsprogrammer. Og for at sikre det, skal vi give klar, meningsfuld og handlekraftig feedback.

Overvindelse af antagelser om feedback

Den største udfordring med feedback er den automatiske antagelse om, at den er dårlig. På et tidspunkt i vores liv har vi alle fået feedback. Uanset om det er fra en chef, mentor, ven eller jævnaldrende. Mens personen påpeger, hvad vi kan gøre bedre, eller hvordan vi kan forbedre os næste gang, er det svært ikke at føle sig personligt angrebet. Men ofte kommer denne dialog et godt sted fra. Giveren giver dig mulighed for at forbedre dig og blive mere effektiv i fremtiden. Uden denne vejledning ville vi aldrig vokse, lære nye færdigheder eller komme videre i vores karriere. Men sammenhængen mellem feedback og dårlige nyheder kan forklares med to ting: dens uhyppighed og hvordan den gives. God feedback er rettidig og konstruktiv. Men ofte gives feedback, efter at frustrationer har opbygget sig over en periode, og dermed resulterer i en liste over “ting, du har gjort forkert”, eller i bedste fald “ting, du kunne gøre bedre i fremtiden”. Dette er ikke effektivt. Det fører til overvældede individer, der kæmper for at forbedre adskillige ting på én gang. Og derfor bør feedback løbende indgå i din organisation, ikke mindst i dine læringsprogrammer.

Hvorfor er feedback vigtigt?

Feedback er afgørende for effektiv læring. Uden feedback kan dine medarbejdere fortsætte med at begå den samme fejl igen og igen, uden nogen bevidsthed om de problemer, de forårsager. Men feedback giver også andre fordele for organisationer. Faktisk viste en undersøgelse, at feedback påvirker og forbedrer medarbejdernes engagement. Hvilket igen forbedrer deres villighed til at lære, hvilket gør feedbackprocessen meget nemmere og mere effektiv i det lange løb.

Feedback er især vigtigt til udvikling af nye ledere

Feedback loops er afgørende for personlig udvikling, især for dem, der udvikler lederskab eller ledelsesmæssige færdigheder. Under disse omstændigheder kan den enkelte lære at både give og modtage feedback. Under disse omstændigheder er en lukket feedback-sløjfe ideel. Dette opstår, når nogen reagerer på eller aktivt gør noget ved feedbacken rettidigt. Dette hjælper nye ledere med at lære de færdigheder, der er afgørende for deres succes, såsom at lytte for at lære og give feedback på det rigtige tidspunkt.

Hvem skal give feedback?

Det enkle svar er: alle. En kæmpe udfordring med feedback er, at den ofte kommer fra én kilde: lederen. Selvom ledelsesfeedback er afgørende for en medarbejders vækst, kan den blive overvældende. Og af den grund er det afgørende, at du sikrer, at der bruges en bred vifte af feedbackkilder. Inden for læringsprogrammer bør du give dine medarbejdere mulighed for at give feedback til hinanden. Der er en ægte følelse af kammeratskab, når din kollega siger “Jeg kan godt lide, hvordan du gjorde XYZ”. Hvilket vil give dine elever et reelt løft og motivere dem til at fortsætte med at lære. Du bør også bruge fageksperter (SMV’er). Hvis lederen ikke er ekspert på området, er det måske ikke hensigtsmæssigt, at der kommer feedback fra dem. Inddrag i stedet SMV’er fra andre steder i din virksomhed – og lad dine elever få direkte feedback fra dem. Til sidst og måske vigtigst af alt, er meta-feedback. Meta-feedback bruges til at hjælpe dem, der er ansvarlige for at give feedback, med at forbedre deres egne feedback-givende færdigheder. Hvilket brænder og forbedrer den kontinuerlige feedback-loop i dit læringsprogram. En win-win for alle involverede.

Teknologi gør feedback muligt

Som mange andre ting har teknologien gjort det meget nemmere at give feedback. Det giver effektiv, rettidig feedback, når folk har brug for det – og skaber også en log over givet feedback, som eleven kan reflektere over. Dette betyder, at eleven får feedback af højere kvalitet, mere konsekvent, fra en række kilder. Det giver især eleverne mulighed for at få: 1) Feedback fra SMV’er og 2) Asynkron feedback. Læs mere om det i de to følgende afsnit. 

Feedback fra SMV’er

Nu mere end nogensinde før er det usandsynligt, at man er i samme rum, kontor eller endda land som sine medarbejdere eller kollegaer. Vores spredte teams betyder, at den interne SMV om et bestemt emne muligvis ikke er tilgængelig til at give feedback i arbejds-strømmen. Derfor betyder teknologiaktiveret feedback, at medarbejderne stadig kan få denne forretningskritiske feedback fra SMV’er på trods af tidszonebegrænsninger eller tilgængelighedskonflikter. Uden teknologi ville man sandsynligvis ikke have modtaget denne feedback, og teknologien forbedrer og letter derfor ikke kun feedback, men også den enkeltes rejse og effektiviteten af ​​læringsresultater.

Asynkron feedback

Effektiv feedback kommer ikke fra impuls. Det skal være gennemtænkt og have medarbejdernes bedste interesse i tankerne. Derfor er den asynkrone karakter af teknologiaktiveret feedback en enorm fordel. Det giver feedbackgiveren tid til at: Tænk på den feedback, de vil give, og hvorfor. Formuler feedback på en effektiv, fordøjelig måde. Giv vedkommende klare pointer og næste skridt. At lægge denne tid og overvejelser i feedback forbedrer i sidste ende dens kvalitet og hjælper dermed den lærende på lang sigt. Feedback er en afgørende komponent i programmatisk læring. Det arbejder direkte med praksis og motiverer alle til at fortsætte med at forbedre deres færdigheder. Derfor er det afgørende, at du inkluderer feedback-stadier i dit læringsprogram, holder feedbackgivere ansvarlige og sikrer, at alle dine medarbejdere giver den indsigt, de har brug for til at forbedre sig og lære effektivt. For at lære mere om programmatisk læring og dens fordele, download en gratis e-bog i nedenstående link. 

Download en gratis e-bog om hvad ‘programmatic learning’ er, og hvordan du kan bruge det

Dette blogindlæg er originalt skrevet af vores partner, D2L Brightspace.