Små forstyrrelser i undervisningen kan være sjældne, men de er ikke ualmindelige. Kraftigt vejr, driftsstop og andre naturhændelser, kan få elever til at gå glip af afgørende undervisningstimer i klasseværelset. Og selvom det ikke er ideelt, så er disse slags forstyrrelser normalt korte, hvilket betyder, at studerende nemt kan forholde sig ajour med kun få justeringer af læseplanen fra underviserne.

Men hvad med campus-lukninger, der varer i et par dage, uger eller længere, uden nogen endelig slutdato?

Læs mere i denne artikel om, hvordan Panopto’s videoløsning har været med til at hjælpe uddannelsesinstitutioner rundt i verden med at holde deres studieplan til tiden trods forstyrrelser forårsaget af Covid-19.