Video i teknologivirksomheder

Opdateringer og ændringer forekommer ofte i teknologiske virksomheder, og unik viden sidder hos specifikke medarbejdere. Hvis man vil sikre, at alle medarbejdere er opdateret, samt at unik brancheviden forbliver internt i organisationen, kan man med fordel anvende videomediet til at dele viden. Video kan vise og illustrere specifikke detaljer og være med til at sikre, at medarbejdere hurtigt oplæres, fordi de nemt kan tilgå unik viden.

Med en videoplatform som Panopto er det nemt for medarbejdere at optage, se og dele videoer internt i virksomheden, så viden, erfaring og teknisk know-how ikke går tabt. Videoerne gemmes i et internt videobibliotek, som fremadrettet kan indgå som en del af fx onboarding-forløb eller medarbejdertræning. Derved sparer virksomheden på tid og ressourcer, hvilket er en stor fordel i et dynamisk og foranderligt arbejdsmiljø.

Se også Qualcomm case study.

Corporate videobibliotek

I et søgbart corporate videobibliotek opbevares intern viden i virksomheden sikkert. Fordelen er, alle kan uploade og dele deres videoer, med en eller flere medarbejdere med henblik på at øge den interne videndeling.

Onboarding

Onboarding af nye medarbejdere kan være tidskrævende. Ved at benytte video kan processen effektiviseres og betyder, at nye medarbejder oplæres mere effektivt, og kan bruge tiden med fysisk onboarding mere optimalt.

Medarbejdertræning

Videoløsninger kan være med til at styrke medarbejdertræningen, da videoerne hele tiden er tilgængelig til online og dermed kan ses eller genses. Det kan gøre jeres medarbejdertræning mere effektiv.

Videoløsninger

Med intelligente videoløsninger kan medarbejdere nemt lave skærm- og videooptagelser, redigere og distribuere indhold til medarbejdertræning og onboarding. Alle videoer kan gemmes i virksomhedens corporate videobibliotek.

Effektiv onboarding og medarbejdertræning

Med en brugervenlig videoplatform kan medarbejderne hurtigt finde vigtig information via et søgbart videobibliotek, så de kan fokusere på det, de er eksperter i. Et søgbart videobibliotek er både til gavn for nuværende og nye medarbejdere.

Komplekse detaljer i relation til produkter og ydelser, kan være udfordrende at huske som ny medarbejder, eller hvis man har deltaget i et komplekst kursus, hvor man skulle tilegne sig ny viden.  Videobaseret onboarding og medarbejdertræning er skalerbart og fleksibelt. Det fungerer som supplement til den fysiske undervisning, fx ved at deltagerne på forhånd skal se et ‘basis produkt kursus’, således at de ved fremmøde kan fokusere på det kollegiale og på at få afklaret og uddybet detaljerne.

Med en sikker og lukket videoplatform som Panopto er det nemlig hurtigt at optage en video. Panopto fungere som en sikker og lukket VCMS-løsning, hvor adgang administreres.  Videoplatformen giver sikkerhed på flere niveauer under streaming og opbevaring. Kun autoriserede brugere kan se videoer, og jeres data er derfor sikre både i stilstand og under transport. Panopto sikrer videoer med understøttelse af flere legitimationstyper, herunder OAuth, SAML 2.0, Active Directory og et antal LMS ID -udbydere. Panoptos single-sign on (SSO) understøtter rullende tovejs synkronisering af legitimationsoplysninger, hvilket sikrer, at brugeroplysninger altid er opdaterede.

Optag møder, og del teknisk know-how

Hvis et team er spredt over forskellige lokationer, lande og tidszoner, kan intern kommunikation være en udfordring. Når tekniske fejl eller ændringer sker, kan det have store konsekvenser, og der skal helst handles hurtigt. I nogle situationer vil det derfor give mening at optage møder, så alle kan blive opdateret på, hvad der senest er blevet talt om, og dermed hurtigt komme up to speed på næste arbejdsdag.

En integration mellem Teams og Panopto gør det nemt at optage og uploade møder til et centralt og sikkert videobibliotek, og alle typer videoer bliver indekseret og søgbare. Dermed kan man hurtigt finde eller genfinde vigtige passager via ASR og OCR. Der kan søges på både skrift (PowerPoints mv.) og tale på 20 forskellige sprog.

Du kan læse mere om Panopto og Teams integrationen på Panopto.com

Kunder

Et nyere fokusområde hos TUR Forlag er fjernundervisning, og her har Viducon været en stærk rådgivningspartner. Vores undervisningsmaterialer til transportindustrien er meget visuelle, og derfor er video et helt centralt element. Her er Viducon og Panopto en stærk partner.

Ole Bülow Hartvigsen, E-læringskonsulent, TUR Forlag

Turforlag anvender Panopto