Videoløsning til den financielle sektor

Finans og forsikring

Finansielle institutioner kan med fordel anvende video til forklare komplekse sammenhænge til kunder, interessenter og samarbejdsparter. Forsikringsselskaber kan eksemplevis anvende video til oplæring og onboarding af medarbejdere. Video er ikke kun et effektivt værktøj til undervisningsbrug, det er endvidere ideelt til at optimere læring og vidensdeling internt i en organisation.

Video som supplement til face-to-face træning

Når I benytter video som kommunikationsmiddel, kan I spare ressourcer i forhold til onboarding af nye medarbejdere og oplæring i nye produkter og processer. Det giver endvidere mulighed for at træne medarbejdere i større skala på samme tid, og for at undervise medarbejdere, der ikke er fysisk placeret på samme lokation som underviserne. Dertil kommer, at man simpelthen kan nå mere og dermed lettere nå eventuelle deadlines.

Video fungerer også rigtig godt som introduktion forud for et face-to-face kursus, et onboardingforløb eller et møde. Videobaseret undervisning skal ikke erstatte face-to-face træningssessioner, men fungere parallelt og som et understøttende supplement til undervisningsforløb.

Med intelligente videoløsninger kan I som virksomhed optimere både ressourcer og processer. Til det formål bør man naturligvis anvende en 100 % sikker og lukket platform, som fx Panopto, så man sikrer, at konfidentiel og sensitiv information kun kan tilgås dem, organisationen ønsker at dele denne med.

Finans og forsikring træning med video

Videoløsninger

Videoløsninger er med til at optimere onboarding og undervisning, fordi de intelligente platforme gør det meget nemt at søge og finde den information, man har brug for. Dermed er kritisk informationen altid blot ét klik væk.

Onboarding

Onboarding af nye medarbejdere kan være en tidskrævende proces. Ved at benytte video kan processen effektiviseres. Det sparer penge, men lige så vigtigt, er, at nye medarbejdere oplæres hurtigere.

Salgstræning

Salgstræning kan effektiviseres ved anvendelse af video. En anden mulighed er at anvende en high-end videoplatform til at gøre præsentationer over for kunder meget mere illustrative og interaktive.

Corporate videobibliotek

Del og fasthold viden effektivt og sikkert med et corporate videobibliotek. Upload alle typer videoer til jeres videobibliotek for indeksering og gør dem søgbare, så viden kan findes hurtigt og let.

Gør forsikring personlig med video

Gør forsikring mere personlig

Forsikringsregler og vilkår kan være ganske komplekse at oplære nye medarbejdere i. Men du kan hjælpe dit team, så det hele bliver lidt nemmere og mere intuitivt. Ved brug af videoløsninger som Hihaho og Panopto kan du gøre informationen visuel og interaktiv. Dette kan være med til at gøre forsikringsforhold lettere tilgængeligt for nye medarbejdere.

Lav introduktionsvideoer til grundlæggende viden, som jeres forsikringsagenter kan se og gennemgå på forhånd i ro og mag. Forklar processer, regler, vilkår, forhandlingsprocesser og besvar FAQs med understøttende videomateriale. På kurser og i onboarding-situationer kan jeres medarbejdere i stedet fokusere på at få opklaret uopklarede spørgsmål og dermed hurtigere bringe ny viden i spil – til værdi for både dem selv og organisationen.

Nå det yngre kundesegment med video

Video kan også med fordel anvendes i dialog med kunderne. Skab interaktive videoer ved brug af jeres nuværende videomateriale med SaaS cloud platformen Hihaho. Skab selv interaktive videoer og nå ud til det yngre kundesegment, der forventer digitale og interaktive løsninger. Eller gør jeres kommunikation mere illustrativ, personlig og nemmere at forstå ved at præsentere tilbud og komplekst indhold via en high-end videoplatform som Panopto, hvor man kan vise både taler, slides og meget mere i ét og samme view.

Finansielle institutioner

Video kan hjælpe finansielle organisationer til at blive mere agile. Det kan være en hjælp til at skalere aktiviteter, samtidig med at man skærer i omkostningerne, sikrer ekspertise bliver i organisationen og bliver bedre til at identificere forretningsmuligheder. Det er også med til at gøre det hele mere transparent. Teknologi er i centrum for næsten alt eksempelvis banker gør i relation til vækst, innovation, compliance og operationel effektivitet – i den forbindelse er video svær at komme udenom.

Læs white paper  9 grunde til at virksomheder i finanssektoren skaber resultater med videoløsninger.

Få kontakt til et yngre segment gennem video

Anvendes video i dialogen med den yngre kundegruppe, for hvem videoformatet er velkendt, kan det skabe genklang og interesse. Lav interaktive videoer ved at anvende organisationens allerede eksisterende videomateriale via SaaS cloud platforme som Hihaho. Her kan I selv skabe interaktive videoer og nå ud til det yngre kundesegment, der er vant til digitale og interaktive løsninger. Gør jeres kommunikation illustrativ, personlig og nemmere at forstå ved at præsentere tilbud og komplekst indhold via en high-end videoplatform som Panopto, hvor man kan vise både taler, slides og meget mere i ét og samme view.

Kunder

Vi er meget glade for vores samarbejde med Viducon. De har været meget hjælpsomme og vejledt os efter vores behov.

Jørgen Just Andresen, Adm. Direktør, Financial Training Partner A/S