Videooptagelse af undervisning – lecture capture

Ved at filme undervisning er det muligt for uddannelsesinstitutioner at løse adskillige udfordringer i klasseværelset;  at optagelser af forelæsninger kan øge de studerendes engagement og deres akademiske præstationsniveau ved at gøre det muligt for dem at styre tempoet af undervisningen, at gense komplekse emner og ved at gøre video af undervisningen tilgængelig som et værktøj til eksamensforberedelse.

Universiteter verden over bruger i stigende grad video i undervisningen. Den mest almindelige form for video i undervisningen er video af undervisningen. Når det bliver muligt for studerende at tilgå videoer af forelæsninger efter at de er blevet afholdt, kan de tillade sig at følge forelæsningen uden at bekymre sig om notater, slides osv. Panopto’s kraftige mediespiller synkroniserer powerpoint præsentationer med video og gør det på den måde muligt for studerende at tage notater efter at forelæsningen er afholdt. Kontakt os for at høre mere om hvordan studerende kan bruge Panopto på jeres skole.