Produktion

Produktions- og industrivirksomheder drager stor fordel af vidensdeling med video, samt bruge video til oplæring af medarbejdere. Video har en unik detaljeringsgrad og er et stærkt redskab i relation til at kommunikere information om produktionsteknikker, sikkerhed og meget mere. Derfor kan video med fordel anvendes til instruktioner og oplæring i maskinel, sikkerhedstræning og certificering.

En virksomhed som Rockwool arbejder med konfidentiel og højteknologisk produktion. Her anvendes til eksempel videoer til onboarding og videoer optaget med flere kameravinkler. Det gør det meget nemmere at oplære medarbejdere i udlandet i, hvordan for eksempel maskiner skal betjenes. Også sammensætning af specifikke komponenter, betjening af værktøj eller illustration af blandingsforhold kan med fordel illustreres via video.

Eget set-up eller assisteret optagelse

Man kan med fordel lave en permanent  AV installation, hvor kameraer og mikrofoner sidder som fast installation i et lokale; og optage med en videoplatform som eksempelvis Panopto. Vi kan hjælpe jer med at sætte et permanent mødelokale eller en fabrikshal op til formålet. Ved mere komplicerede set-ups, fx ved 5 input, assisterer vi også virksomheder med optagelserne, og har udstyret, så vi kan sikre jer en professionel optagelse, hvor både lys, lyd og billede spiller sammen. Hvis jeres organisation i forvejen har high-end en videoløsning som Panopto, kan vi med fordel anvende den, da en sådan platform kan vise 5 forskellige input i ét og samme view.

Videoløsninger

Med intelligente videoløsninger kan medarbejdere og trænere nemt lave skærm- og videooptagelser, redigere og distribuere indhold til medarbejdertræning og onboarding. Alle videoer gemmes sikkert i virksomhedens videobibliotek.

Onboarding

Onboarding af nye medarbejdere er en ressource- og tidskrævende. Ved at benytte video kan processen effektiviseres. Dette sparer penge, men endnu vigtigere er – nye medarbejdere bliver hurtigere og oplært og uddannet.

Medarbejdertræning

Medarbejdertræning og uddannelse er væsentlig for at dygtiggøre nuværende og nye medarbejdere. Optagelse af virksomhedens interne viden er et værdifuldt redskab, der kan bidrage til at effektivisere uddannelse og oplæring af medarbejderne.

Corporate videobibliotek

Med et sikkert corporate videobibliotek kan jeres organisation opbevare intern viden internt. Alle kan uploade og dele deres videoer, med en eller flere medarbejdere, med henblik på at optimere intern vidensdeling.

Sikkert arbejdsmiljø – interaktiv træning

Opdag nye måder at undervise medarbejderne i sikkerhed på arbejdspladser og byggepladser med video. Med en videoplatform som Hihaho bliver det pludselig nemt og intuitivt at lave interaktive video selv. Man kan let anvende allerede eksisterende videooptagelser, eller man kan optage ny let og hurtigt med mobiltelefonen.

Indsæt spørgsmål, quizzer, ‘hop til’, ‘spring over’, information, tekst, zoom, scroll og highlight. Ved at gøre undervisning i et sikkert arbejdsmiljø interessant og interaktivt, har man som arbejdsgiver mulighed for at skabe mere engagement og nærhed. Den yngre generation beskæftiger sig til dagligt med video og interaktive medier, så ved at benytte moderne videometoder, kan man nå frem med vigtige budskaber til denne målgruppe.

Fra regneark til synlig illustration

Succes i produktionen afhænger af kompetencer og ekspertise, lige så meget som af rå data. Video hjælper virksomheder i produktionen på en måde, som regneark ikke kan, fordi disse kan give en objektiv visning af det faktuelle. Videoer kan synliggøre muligheder og tilbyder en visuel, engagerende måde at engagere medarbejderne på.

Certificering og compliance

Certificering og compliance kan meget illustrativt demonstreres via video. I brancher, hvor sikkerhed er altafgørende, kan man også med fordel anvende video til træning og undervisning, fordi det viser en helt anden detaljeringsgrad end skrevne dokumenter og PowerPoints. I sådanne tilfælde kan videoplatforme som Panopto være et rigtig godt værktøj, fordi der her er mulighed for at vise op til 5 kameravinkler på én gang. Det giver en detaljegrad for jeres kommunikation og dokumentation, der er helt unik.

Se et eksempel til venstre fra Conseil Offshore, hvor en medarbejder gennemfører træning i anvendelse af borerør. Bemærk, hvordan man i ét og samme view ser den fysiske demonstration, slides og oplægsholder.

Samarbejdet med Viducon fungerer eksemplarisk. Vi har altid været fuldt ud tilfredse med den service, vi har fået. Der er altid fuld support, og hvis vi har haft problemer, har de altid stået der. Viducon er en full-service-virksomhed, og vi oplever det som sådan en.

Mogens Heine Larsen, Department Manager, Group Technology, Rockwool

Rockwool og Panopto