Video til juridiske instanser

Indenfor den juridiske verden kan video med fordel anvendes til træning, undervisning og onboarding medarbejdere. Optagede vidneforklaringer og andet videomateriale kan med fordel gemmes sikkert i ét centralt videobibliotek, så man let kan søge og genfinde specifikke passager. Med den rette ‘optager’, har I også mulighed for nemt at optage fra flere kameravinkler.

Ved anvendelse af en videoplatform som Panopto, er det muligt at samle alle relevante videoer i ét sikkert og søgbart videobibliotek. Videoerne indekseres automatisk til søgning, så man via ASR (automatic speech recognition) og OCR (optical character recognition) kan finde præcis den passage, man søger. Der kan søges alt i hele biblioteket og ned i hver video – både det talte og det skrevne ord. Med en søgbar videoplatform bliver viden let tilgængelig og bevares sikkert i virksomhedens varetægt. Ved opsætning af et par kameraer, er det med Panopto også nemt at optage fra flere vinkler, og softwaren sætter selv alle input ind i ét og samme view.

Videoløsninger

Vi arbejder med udelukkende med gennemtestede og sikre SaaS-cloud løsninger og high-end udstyr. En videoplatform som fx Panopto giver organisationer en sikker VCMS-platform til opbevaring af fortroligt materiale.

Medarbejdertræning

Oplæring og træningsvideoer til sekretærer, jurister og advokater kan effektivisere og højne jeres uddannelsesprocesser. Video viser detaljer, man ikke kan se i et tekstdokument, da 90 % af den information hjernen opfanger er visuel.

Sikkerhed

Panoptos videoplatform er en sikker VCMS med adgang for autoriserede brugere. Konfigureret adgang til grupper og single-sign on understøtter tovejssynkronisering af legitimationsoplysninger.

Corporate videobibliotek

Benyt en sikker VCMS-løsning til hosting af jeres videoer. Et søgbart corporate videobibliotek gør det nemt for medarbejderne at finde helt specifikke passager både i tekst og tale via ASR og OCR.

Videobibliotek og videoarkiv og vcms

Vidensdeling for jurister

Via en sikker VCMS-løsning er det muligt at øge vidensdeling, samt bevare værdifuld viden internt i virksomheden. Opbyg et bibliotek, hvor I samler alle videoer. Det giver medarbejderne mulighed for hurtigt og nemt at dele viden om ændrede regler og forhold, der er vigtige for dem at være helt up to date på. Det er naturligvis afgørende, at der er tale om en 100 % sikker VCMS-løsning.

En løsning som Panopto giver sikkerhed på flere niveauer, både under opbevaring og under streaming. Kun autoriserede brugere kan se videoer, og jeres data er derfor sikre både i stilstand og under transport. Mere om sikkerhed og implementering.

Det er enkelt selv at foretage optagelser

Med den rette videoløsning, der har en indbygget ‘optager’, kan I nemt selv lave optagelser. Alle input samles automatisk i ét og samme view, så her kan I samle både PowerPoint slides, taler, skærmoptagelser – op til 5 forskellige input.

Optaget Teams-møder kan også let lægges ind i en videoløsning som fx Panopto, der automatisk indekserer jeres møder og gør dem søgbare. Det betyder, at man i videobiblioteket kan søge på ethvert talt og skrevet ord via ASR og OCR på 20 forskellige sprog.

Professional and reliable! I have used Viducon on several occasions for streaming talks and events and creating videos at the University of Copenhagen. They have always delivered in a professional, competent, and reliable manner. I can sincerely recommend their services.”

Inge Hviid Jensen, Cheif Consultant, Københavns Universitet

Københavns Universitet er kunder hos Viducon