E-learning

E-learning är inte en ny term, men den tekniska utvecklingen under det senaste årtiondet har möjliggjort skapandet av sofistikerade undervisnings- och utbildningskurser. Videoanvändning i undervisning och utbildning håller på att öka i popularitet. Institutioner runt världen använder video alltmer som en viktig del av deras E-learningstrategier, vare sig det är för att höja engagemanget hos studerande genom interaktiva uppgifter eller för att få variation i undervisningen med korta utbildningsvideor, eller för att göra vanliga inspelningar av föreläsningarna. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er med E-learning i er verksamhet.