Blended learning” och ”flipped classroom

Utbildningsinstitutioner runt hela världen håller på att upptäcka fördelarna av att ha en “flipped classroom”. En “flipped classroom” är en del av “blended learning” – rörelsen. ”Blended learning” är inget nytt i sig självt – idéen bakom skiljer sig inte mycket från när studerande måste läsa en artikel före föreläsningen. Men utvecklingen inom IT under det senaste årtiondet har resulterat i sofistikerade sätt att utveckla och verkställa ”blended learning”-kurser. En ”flipped classroom”-kurs kan t.ex innebära att lärare producerar en video åt studerande före den aktuella föreläsningen. På så sätt kan studerande förbereda sig för undervisningen och således fokusera på informerad diskussion och dialog i klassrummet. Åtskilliga universitet som har tagit denna inlärningsmetod i bruk, återger ett ökat engagemang hos studerande, bättre närvaro och högre prestationsförmåga.

Som exempel, kan man “flippa” klassrummet dvs genomgå basmaterialet för en given kurs (kan vara modeller, processer, procedurer etc.) i videoformat. På detta sätt kan läraren bemöta studerande på deras förståelsenivå av materialet.

Trots utvecklingen, är det ofta tidskrävande för lärare att producera videor enligt ”flipped classroom” – modellen. Därför kan vi belåtet erbjuda en plattform som är enkel att använda för lärare, har minimal effekt på den dagliga undervisningen och har åtskilliga funktioner som kan göra videon till mer än “bara en video”.

Digitala antecknigar, inbäddning av förhör och fullt förtecknade Powerpoint-presentationer gör vår lösning till ett kraftigt verktyg för lärare samt studerande. Kontakta oss för att få höra mer om hur lärare kan använda vår lösning för deras egna ”flipped classroom”-kurser.

panopto understøtter blended learning og flipped classroom