Brugen af en videoløsning i undervisningen er meget udbredt, og flere universiteter har allerede indkorporeret det i deres forelæsninger.

Panopto og Kaltura er to internationale videoplatforme som universiteter og undervisningsinstitutioner verden over bruger i forbindelse med optagelse og arkivering af videoer. De to videoløsninger har flere funktionaliteter til fælles som:

 • Optagelse fra undervisningslokaler i forbindelse med forelæsninger
 • Understøttelse af selvstændig produktion af videoer
 • Understøtter Livestreaming
 • Mulighed for at video hosting og arkivering (VCMS)

Panopto og Kaltura er dog ikke ens, og der er væsentlige forskelle mellem systemerne, som man bør overveje, før man vælger det ene system frem for det andet. Hvor Panopto i højere grad er designet til uddannelsessektoren med unikke pædagogiske funktioner er Kaltura i højere grad lavet til mediebranchen.

Yales valg faldt på Panoptos videoløsning

Yale Universitetet brugte tidligere Kaltura og Echo360 men ønskede én samlet videoplatform til optagelse, streaming og hosting som kunne understøtte blended learning, optagelse af undervisning osv. De bestilte derfor en rapport i 2014 for at undersøge hvilken videoplatform, der bedst kunne opfylde deres behov baseret på kriterier som:

 • Brugbarheden
 • Mulighederne for at optagelse og vedligeholdelse/arkivering af video
 • Tilgængelighed
 • Integrationen med eksisterende systemer (LMS)
 • Muligheden for livestreaming
 • Muligheden for videosøgning

Konklusionen på rapporten var, at Panopto var den platform, der opfyldte kriterierne bedst. Dette betød, at Yale i August 2016 underskrev en kontrakt med Panopto og fik konverteret over 10.000 timers videoindhold fra Kaltura og Echo360 over i Panopto.

Aftalen er et tegn på, at Panopto er bedst designet til at håndtere et universitets behov for videoløsninger. Systemets tilgængelighed giver både underviserne og de studerende mulighed for at skabe indhold, og derved har Panopto sikret at alle kan bruge systemet, samt at systemet kan opfylde langt de fleste behov.

CBS’ evaluering påpeger Panopto fremfor Kaltura

Copenhagen Business School (CBS) har benyttet Kaltura i over 4 år og Panopto i snart 3 år. I 2015 lavede CBS en lignende undersøgelse som Yales, hvor man stillede Panopto over for Kaltura, for at se hvilken af de to systemer man skulle fortsætte med at benytte sig af. CBS kom også frem til, at Panopto bedst understøttede, de krav, de stillede til platformen:

 • Systemet var allerede i stor udstrækning benyttet på skolen
 • Færre tekniske begrænsninger og mulighed for bedre skalering
 • Udviklingen af Panopto-platformen ville kunne erstatte de funktionaliteter, man mistede med Kaltura
 • Pantopo understøtter bedre de forskellige E-learning scenarier

Som med Yale, er en vigtig fordel, at alle studerende og undervisere selv kan skabe indhold. Da man samtidig lagde til grund, at udviklingen af Panopto er længere fremme end Kaltura, viser det, at der er en klar forskel mellem de to systemer.

Kontakt os for at høre mere om Panopto

Den bedste måde at undersøge hvad der bedst fungerer for din organisation er selvfølgelig at prøve det selv. Det er en god idé at få testet mulighederne og danne et overblik over, hvad Panopto kan, og hvordan den kan støtte jeres fremtidige læringsmetoder.

Kontakt os, hvis du vil prøve Panopto.