Langvarige Nedlukninger af Uddannelsesinstitutioner Starter En Bølge af Fjernundervisning

By 26. marts 2020Nyheder

Små forstyrrelser i undervisningen kan være sjældne, men de er ikke ualmindelige. Kraftigt vejr, driftsstop og andre naturhændelser, kan få elever til at gå glip af afgørende undervisningstimer i klasseværelset. Og selvom det ikke er ideelt, så er disse slags forstyrrelser normalt korte, hvilket betyder, at studerende nemt kan forholde sig ajour med kun få justeringer af læseplanen fra underviserne.

Men hvad med campus-lukninger, der varer i et par dage, uger eller længere, uden nogen endelig slutdato?

Læs om, hvordan Panopto’s videoløsning har været med til at hjælpe uddannelsesinstitutioner rundt i verden, med at holde deres studieplan til tiden, trods disse Covid-19 anstændigheder:

Prolonged Campus Shutdowns Spark A Surge In Remote Learning