Blended learning og flipped classroom

Uddannelsesinstitutioner verden over er i gang med at opdage fordelene ved at “flippe klasseværelset”. Flipped classroom er en del af ‘blended learning’ bevægelsen. Blended learning er ikke noget nyt i sig selv – tanken bag det er ikke meget anderledes end at studerende skal læse en artikel før forelæsningen. Men udviklingen indenfor IT det sidste årti har medført sofistikerede måder at udvikle og udføre blended learning forløb. Et flipped classroom forløb kan f.eks. indebære at underviseren producerer en video til de studerende forud for selve forelæsningen. At de studerende på den måde kan forberede sig til undervisningen betyder at man kan fokusere på informeret diskussion og dialog i klasseværelset. Flere universiteter som har taget denne undervisningsmåde i brug beretter om øget engagement fra de studerendes side, bedre fremmøde og højere præstationsniveau.

Eksempelvis kan man flippe klasseværelset ved at gennemgå basismaterialet for et givet kursus (det kan være modeller, processer, procedurer, etc.) i videoformat. Underviseren kan altså tage udgangspunkt i den studerendes forståelse af materialet og på den måde møde dem der hvor de er.

På trods af udviklingen er det som oftest tidskrævende for undervisere at producere flipped classroom videoer. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde en platform som er nem for undervisere at bruge, har minimal indvirkning på den daglige undervisning og har adskillige funktioner som kan gøre videoen til mere end ‘bare video’.

Digital notetagning, indlejring af quizzer og fuldt indekserede Powerpoint præsentationer gør vores løsning til et kraftigt værktøj for undervisere såvel som studerende. Kontakt os for at høre mere om hvordan undervisere kan bruge vores løsning til deres flipped classroom forløb.

panopto understøtter blended learning og flipped classroom